Upozornění a GDPR

Upozornění

Při své práci používám techniky, které nenahrazují lékařskou péči nebo léky určené lékařem. Dávám doporučení, vysvětlení či energii, ale jak klient s těmito radami a svým dalším životem naloží, je jen a pouze v jeho vlastní odpovědnosti.

Mlčenlivost

Při konzultaci s klienty a zpracování jejich údajů je pro mě samozřejmostí naprostá mlčenlivost o všem, co během konzultace či poradenství zazní nebo vyjde najevo.

GDPR

Děkuji Vám za zájem o mé služby a návštěvu mých webových stránek. Vážím si vaší důvěry a proto je zde v souladu s jednáním i Nařízením EU o ochraně osobním údajů připraven následující text, jehož účelem je informace o způsobu ukládání Vašich osobních údajů, Vašich právech a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat, a to v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), které nahradilo předchozí pravidla ochrany osobních údajů dané Zákonem č. 101/2000 Sb.

Kdo je správce

Iveta Polly Belušová, (Z RODINNÝCH DŮVODŮ ČINNOST ZATÍM POZASTAVENA) - IČO: 68062010, provozovna Ženské domovy (komplex kanceláří), Ostrovského 253/3, Praha 5 - Smíchov. Telefon +420 776 791 964, email belusovaiveta@email.cz.

Prohlášení správce

Prohlašuji, že Vaše osobní údaje jsou uchovávány a je s nimi zacházeno v souladu s nejnovějšími požadavky jednak morálními, etickými, ale také technickými. Splňuji všechny zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a zpracování osobních údajů

Z Vašich osobních údajů využívám a uchovávám:

 • Jméno a příjmení
 • Telefon a email,
 • Výsledky testování i mnou podaná doporučení.

Kontaktní údaje jsou využívány pouze pro potřeby kontaktu s klientem, případně pro zaslání různých informací a pro následné kontrolní konzultace.

Osobní data určená pro kontakt, plánování termínů a setkávání jsou spravována a uchovávána pouze mnou, Ivetou Polly Belušovou.

Údaje potřebné pro fakturaci (jméno, adresa, obecný obsah zakázky, výše platby, případně IČO) jsou vyžadovány zákony o účetní a daňové evidenci a používám je pro účely vedení účetnictví.

Při procházení mých webových stránek používá můj poskytovatel webových služeb Webnode tzv. cookies a základní statistiku návštěvnosti. V rámci tohoto jsou anonymně analyzovány údaje, jako je Vaše IP adresa, které podstránky navštívíte a jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies nezpracovávám pro lepší cílení reklamy, ale pouze pro ověření čtivosti článků a atraktivnosti jednotlivých stránek, abych mohl zlepšovat kvalitu poskytovaných informací a jejich formu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Všechny Vaše osobní údaje získávám od vás s Vaším vědomím a poskytujete je pro potřeby zpracování zakázky zcela dobrovolně nebo je jejich potřeba dána zákonem (v případě účetnictví).

Žádné vaše osobní údaje nejsou nikde sdíleny, a to ani v anonymizované podobě.

Moje technika je zabezpečena v souladu s nejnovějšími běžně dostupnými prostředky kvalitní ochrany elektronických dat. Elektronické zadání zakázek emailovou nebo sms formou je bezpečně uloženo u poskytovatele emailových a telefonických služeb, jejichž databáze jsou zabezpečeny v souladu s ochranou osobních údajů a aktuálními požadavky na bezpečnost profesionálních či firemních emailových a telefonických providerů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • Máte právo na informace, jak je s Vašimi daty nakládáno, což plním touto stránkou.
 • Máte právo na nahlédnutí na Vaše osobní údaje. Můžete mě kdykoliv kontaktovat a já vám doložím, jak Vaše osobní údaje uchovávám a můžete si je také kdykoliv zkontrolovat.
 • Máte právo na výmaz vašich údajů z mé databáze. Můžete kdykoliv požádat ať už telefonicky nebo emailem a já Vaše údaje bez odkladu a definitivně vymažu či skartuji.
 • V některých případech existuje zákonná povinnosti evidovat některé údaje i po výmazu všech ostatních po určitou dobu (např. evidence vystavených daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje kromě těch, které jsou vázány jiným zákonem.
 • Máte právo na přenositelnost Vašich údajů. Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, opět mne kontaktujte a já Vám pošlu Vaše údaje ve strojově čitelné formě a vymažu je z mé databáze.
 • Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nenakládám v souladu s platnými předpisy, máte právo na podání stížnosti u UOOO, ale budu ráda, když v takovém případě nejprve kontaktujete mě, abych měla možnost případné nesrovnalosti okamžitě napravit.
 • Máte právo na omezení zpracování a vymezení účelu zpracování vašich dat. Můžete mě informovat, že chcete zanechat v databázi nebo mých záznamech např. jen údaje pro potřeby budoucích konzultací, ale nepřejete si nadále zachovávat údaje z našich konzultačních sezení, či emailovou komunikaci. Nebo když máte podezření, že zpracovávám vaše údaje nepřesné údaje nebo je zpracovávám jinak, než si přejete, můžete požádat o vymazání nebo omezení (zastavení) zpracování té které části osobních údajů, která může být takto dotčena.
 • Máte právo na změnu a doplnění vašich údajů. Pokud budete mít nové kontaktní údaje nebo zjistíte, že používám vaše zastaralé a neplatné údaje, můžete své údaje aktualizovat.

Třetí osoby a strany

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně, s výjimkou poskytovatele webových a emailových služeb. Jejich chráněná databáze rovněž podléhá nařízení GDPR.

Vaše údaje jsou zpracovány pouze na území Evropské unie.

Informace uvedené na tomto webu nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení informací a znalostí převzatých nebo získaných na základě vlastních zkušeností. Jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory informací. Cílem stránek není diagnostikovat, zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychologické stavy, ani působit preventivně či k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím, konzultujte vždy jen se svým lékařem.

Vyzývám vás k tomu, abyste si ve spolupráci s vaším ošetřujícím lékařem vytvořili v oblasti zdravotní péče svůj názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku, průzkumu a doporučení vašeho ošetřujícího lékaře. 

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!