CENÍK

U malých dětí a vícečlenné rodiny za testování v jeden den ceny snižuji.

Je možná platba i převodem 670100 - 2216834492 / 6210

1.)  KOMPLETNÍ TESTOVÁNÍ + informační preparáty / 1,5 - 2 hod. 

Testování - Sensitiv Imago, EAV Salvia a Quantum. Klient může nahlédnout do výpisu zátěží, avšak VÝHRADNĚ jen v prostoru kanceláře. 

2.100,- Kč


2.) KOMPLETNÍ TESTOVÁNÍ bez informačních preparátů / 1,5 - 2 hod.

Testování - Sensitiv Imago, EAV Salvia a Quantum. Klient může nahlédnout do výpisu zjištěných zátěží, avšak VÝHRADNĚ jen v prostoru kanceláře.

1.000,- Kč

VŠECHNY  OSTATNÍ  SLUŽBY / 1 - 1,5 hod.

600,- Kč

Testování na EAV Salvii, Sensitivu Imago a Quantumu nenahrazují lékařské ani laboratorní testy a výsledky nelze interpretovat jako jejich náhradu. Všechna má doporučení včetně detoxikace nenahrazují lékařskou péči ani léky určené lékařem.